Termalica

Biely pórobetón Termalica® je materiál zhotovený z mletého kremenného piesku, vápna a vody, dozrievajúci v atmosfére stlačenej vodnej pary v autokláve. Jeho biela farba je výsledkom použitia čistých prírodných surovín. Neobsahuje žiadne výrobné odpady napr. lietavé popolčeky, na rozdiel od šedej formy, ktorý ponúkajú niektorí výrobcovia.

Technologický proces dovoľuje naplánovať hustotu, termickej vlastnosti a pevnosti a pevnosť bieleho pórobetónu vytvorením v ňom vhodného množstva vzduchových medzier, dokonca viac ako 85% objemu. Milióny rovnomerne rozptýlených vzdušných medzier tvoria dokonalú tepelnú izoláciu. Je to veľmi ľahký materiál, vzhľadom pripomínajúci frézovú pemzu.

termalica

Prečo staviam dom z bieleho pórobetónu Temalica?

Termalica® je prekvapujúcim materiálom, murovacím stavebným systémom novej generácie. Žiaden iný murovací materiál nemá toľko predností.

hustota

Termalica® 300, 350 a 400 sú najteplejšie a najľahšie stavebné materiály.

Mierou tepelných vlastností je súčiniteľ tepelnej vodivosti λ [W/mK]. Čím je menší, tým je materiál teplejší, viac izolačný.

Najľahšia Termalica® o hustote 300 kg/m3 zabezpečuje impozantné tepelné parametre – súčiniteľ tepelnej vodivosti  λ je 0,075 W/mK.

 

ściany jednowarstwowe

Dokonalé parametre tepelnej izolácie blokov Termalica umožňujú stavbu homogénnych jednovrstvových stien bez nutnosti dodatočného zateplenia múru vlnou alebo styropianom. Vzhľadom na úplné a optimálne využitie všetkých výhod Termaliky, sa tento systém najviac odporúča.

Jednovrstvové steny sa charakterizujú krátkym časom spracovania. Tvoria rovné a hladké priehrady, ktoré sú vo vnútri dorábané omietkou a leštenkami s hrúbkou cca 5-10 mm, a na vonkajšej strane ich pokrýva tradičná minerálna alebo tenkovrstvová dekoračná omietka.

Hladký povrch stien z blokov na tenké spoje umožňuje bezprostredné lepenie keramických dlaždíc v kúpeľniach bez nutnosti nanášania omietky a vyrovnávania múrov. Jednoduchosť vytvárania brázd a otvorov v stenách z pórobetónu pri použití jednoduchého náradia ako rydlo, výrazne znižuje pracovné náklady a urýchľuje zavádzanie elektrického vedenia, výhrevného systému, kanalizačných a vodovodných potrubí.

Jednovrstvové steny vytvárame z blokov najľahších typov Termalica 300, 350 a 400 s hrúbkou 48, 40 a 36,5 cm, ktoré zabezpečujú najlepšie tepelné vlastnosti.

Najteplejšia jednovrstvová stena v systéme Termalica z bloku s hrúbkou 48 cm zabezpečuje dokonalý súčiniteľ prieniku tepla U = 0,173 W/m2K.

 

Temalica® umožňuje ľahkú, rýchlu a čistú výstavbu stien, tvoriac najracionálnejší stavebný systém.

Tvárnice Termalica® sa dajú ľahko dorezávať pílou, frézovať a vŕtať. Neobmedzujú možnosti realizácie individuálnych projektov, ale vďaka ľahkosti spracovania sú priaznivým, kreačným materiálom, ktorý môže byť použitý zároveň pri výstavbe domu ako aj modernizácii a oprave.

tabulka

vzor