Porotherm

Porotherm Profi – ideálna kombinácia parametrov a technológie.

Práca s tehlou Profi
Tlak na tehliarske murovacie prvky, rovnako ako aj na ostatné stavebné materiály, zo strany najrôznejších normových požiadaviek neustále narastá. Tento tlak je určujúcim faktorom ich vývoja. Snáď najdôležitejší bol vývoj smerom k úspore energií na vykurovanie, inými slovami k zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností tehál pre obvodové steny. Súčasne s týmito trendmi smeroval vývoj k urýchleniu a zjednodušeniu technológie murovania (zväčšenie rozmerov tehál, znižovanie spotreby murovacej malty rôznymi úpravami – systém zvislého spoja pero+drážka, tehly so zabrúsenými ložným plochami). Zdá sa, že ideálna je kombinácia tehál svysokými tepelnoizolačnými parametrami a rýchlej ajednoduchej technológie murovania. Úspešným príkladom môže byť systém Porotherm Profi od spoločnosti Wienerberger.

Porotherm Profi – tehly murované na maltu pre tenké škáry

Prívlastok Profi je záruku rýchleho apresného murovania vpodmienkach bežných stavieb. Tehly Porotherm Profi majú brúsené ložné plochy, ktoré sú rovné a navzájom rovnobežné stoleranciou výškového rozmeru ± 1 mm. Práve táto úprava umožňuje murovanie na špeciálnu maltu pre tenké škáry.

Výška tehál 249 mm je prispôsobená novému spôsobu murovania. Vrátane ložnej škáry hrúbky 1mm má jeden rad tehál výšku 250 mm.

Prednosti systému Porotherm Profi

· presná a jednoduchá práca vďaka presným rozmerom

· úspora času vďaka rýchlemu a jednoduchému spracovaniu

· úspora murovacej malty vďaka murovaniu na tenké škáry

· úspora na zariadení staveniska (silá, miešačky, dopravníky a pod.)

· úspora miesta na stavenisku vďaka malej spotrebe lepiacej malty

· zníženie stavebnej vlhkosti vmurive

· zníženie rizika chýb pri murovaní oproti klasickému spôsobu

Pracovný postup v skratke

1. Zameranie základovej dosky

Prvým dôležitým krokom ešte pred založením prvého radu tehál je výškové zameranie základovej dosky v miestach budúcich stien pomocou nivelačného prístroja. Zameranie robíme po natavení izolačných pásov v miestach stien. Niveláciou určíme najvyšší bod základov, zktorého začíname murovať.

2. Založenie prvého radu obvodovej steny

Prvý rad tehál sa zakladá na vrstvu klasickej malty (vápennocementovej), ktorá musí vyrovnať všetky nerovnosti základovej dosky. Pri nanášaní zakladacej malty nám pomôže nivelačná súprava, pozostávajúca zdvoch nastaviteľných urovnávacích líšt, pomocou ktorých sa nastavuje hrúbka a šírka nanášanej maltovej vrstvy. Okrem nivelačnej súpravy je na urovnanie maltového lôžka potrebný nivelačný prístroj, nivelačná lata a hliníková murárska lata dĺžky min. 2 m.

3. Murovanie ďalších radov

Od druhého radu sa tehly Porotherm Profi murujú na maltu pre tenké škáry. Malta sa na ložné plochy tehál nanáša pomocou špeciálneho valca so zásobníkom, ktorý zaručuje rovnomerné nanášanie malty na ložnú plochu tehál. Valcom pohybujeme vždy len smerom ksebe. Pri správnej konzistencii zostáva malta na rebrách tehly anezateká do dutín. Do takto na­tiahnutej tenkej vrstvy malty ukladáme nasledujúci rad tehál. Vponuke sú nanášacie valce pre rôzne hrúbky muriva.

4. Napojenie vnútorných nosných stien a priečok

Napojenie vnútornej nosnej steny na obvodovú sa môže riešiť aj pomo­cou plochých nerezových kotiev, ktoré sa vopred zamurujú do obvodovej steny v požadovanom mieste. V každej druhej škáre musia byť dve kotvy (u nenos­ných priečok jedna kotva) s polovičným presahom do oboch

murovanie

Okrem dodržania popísaného pracovného postupu treba dbať aj na dodržanie bežných zásad správneho murovania (minimálna väzba, správna konzistencia malty, tesné styčné škáry apod).

Inovácia v detaile

Tehly Porotherm Profi pre obvodové steny majú okrem základných formátov aj špeciálne doplnkové formáty určené na zhotovenie niektorých detailov vobvodovej stene. Sú to tieto doplnky: rohová tehla (R), kocová tehla (K) akoncová polovička (K1/2).

Stojí za povšimnutie

Už samotný fakt, že tehla sprevádza ľudskú kultúru niekoľko tisícročí, je zárukou, že je jedným znajideálnejších stavebných materiálov na bývanie. Pálené tehly predstavujú optimálnu avyváženú kombináciu stavebnofyzikálnych vlastností. Obrazne by sa dalo povedať, že pálená tehla je zdatný desaťbojár. Pri výbere murovacieho materiálu možne neuškodí vedieť, že:

Suchý materiál je zárukou tepelnoizolačných vlastností

Keď hovoríme otepelnoizolačných vlastnostiach obvodových stien nesmieme zabúdať na veľmi dôležitú okolnosť, ktorá výrazne ovplyvňuje tepelnoizolačné parametre vpraxi. Reč je o vlhkosti vmurive. Tehla má obrovský náskok pred inými stavebnými materiálmi, že vďaka technológii vypaľovania sa dostáva na stavbu sprakticky nulovou vlhkosťou. Suchý stavebný materiál je zárukou deklarovaných tepelnoizolačných vlastností. Túto výhodu treba využiť aj pri stavbe domu. Preto sa odporúča chrániť hrubú stavbu proti prevlhnutiu vhodným spôsobom (zakrývať posledné rady tehál, ako aj parapety okien fóliou alebo iným vhodným spôsobom). Avšak aj vprípade, že počas výstavby tehlové murivo navlhne, po ukončení (zakrytí) stavby sa dokáže tejto vlhkosti zbaviť podstatne rýchlejšie ako iné materiály. Po relatívne krátkej dobe sa vlhkosť tehlového muriva ustáli na hodnote 0,7-1,5%.

Vypálený tehliarsky črep je tvarove arozmerovo stály

Technológia výroby vypaľovaním je zárukou ďalšej dôležitej vlastnosti, ktorou je tvarová arozmerová stálosť. Murovací materiál so stabilnými rozmermi vylučuje možnosť vzniku trhlín vdôsledku nadmerných tvarových arozmerových zmien.

Ing. Gabriel Szöllösi Wienerberger

Práca s tehlou Profi