Leier

Komínové systémy Leier

Čo musí spĺňať moderný komín?

Vývoj vykurovacej techniky, ktorý prebiehal v poslednom desaťročí, ako aj s tým súvisiace snahy o znižovanie energetickej náročnosti, výrazne zmenili požiadavky kladené na komínové systémy.  Energiu paliva vieme v stále väčšej miere využiť na vykurovanie, vďaka čomu sa vo výraznej miere znížili  množstvo a teplota spalín. Pri komínoch je dôležitá ich odolnosť voči kondenzátu zo spalín, ktorý je v mnohých prípadoch agresívna kyselina. Keramické vložky používané v komínovej technike už desaťročia dokazujú svoju odolnosť voči  týmto agresívnym látkam.  Viacvrstvové, izolované komínové systémy s keramickými vložkami ponúkajú najlepšie dlhodobé riešenie.


Komín je hodnota!

Cena komína je zhruba 1% z celkovej ceny stavby. Pri stavbe domu je vhodné myslieť na budúcnosť a postaviť si aj komín, do ktorého je možné neskôr pripojiť moderné vykurovacie zariadenia. Predídeme tým finančne náročnému a komplikovanému  dodatočnému zhotoveniu komína.  Každý moderný komínový systém zvyšuje úžitkovú a finančnú hodnotu budovy.

Komín je investícia s trvalou hodnotou, zvyšuje úžitkovú a finančnú hodnotu nehnuteľnosti.

 


Vykurovanie bez potreby vzduchu z vnútorného priestoru stavby

Moderné, dobre zateplené stavby so vzduchotesnými výplňovými konštrukciami majú nízku spotrebu energie aj vďaka malej výmene vzduchu v budove. Použitie vykurovacích zariadení s otvorenou spaľovacou  komorou v týchto stavbách kvôli tomu naráža na rôzne technické prekážky.

Každý komínový systém spoločnosti Leier dokáže zabezpečiť vzduch potrebný pre spaľovanie cez komínovú hlavicu z exteriéru. Vykurovanie je tým bezpečné a úsporné.

 


 

Výber komína:

Pre aký spôsob vykurovania hľadáte komínový systém?

Vyberte si z nasledujúcich možností:

Plynové spotrebiče

Klasické spotrebiče na tuhé palivo

Moderné spotrebiče na tuhé palivo